Без категория

Професия брокер: Какво трябва да знаем

април 23, 2020

Брокерите са посредници при сключването на сделки за продажба или покупка на имот, както и при отдаването на апартаменти под наем. Част от техните задължения включват – да проучват листинги на имоти, интервюта с потенциални клиенти, придружаването им до апартаментите, които са харесали, преговори и създаване на договори.

Искате ли да знаете повече за професията? Ние от Lions Group съставихме кратък лист с отговорностите, знанията и уменията, които един агент на недвижими имоти трябва да притежава, за да бъде наистина успешен. 

Отговорности на брокерите

  • Представяне на оферти на потенциални купувачи.
  • Проверка на условията, при които се сключва сделката.
  • Интервюта с клиенти, за да определят какъв имот търсят те.
  • Подготовка на документи.
  • Координиране на сделки и следене на документацията при заеми от банката.
  • Водене на преговори между продавачи и купувачи и репрезентирането на едната или другата страна.
  • Промотиране на имоти чрез различни маркетингови стратегии.
  • Определяне на цена на имот.
  • Изготвяне на график за огледи с клиенти.
  • Създаване на листинги с имоти в различни сайтове.

Необходими знания на брокерите

Познаване на пазара за недвижими имоти
Знания за най-новите тенденции при покупката, продажбата или наемане на жилище. Тук се включва проучване на застроената земя и сградите. 

Закони за сключването на договори
Необходими са познания на законите в България във връзка със сключването на договори между различни страни, за промяна на правата върху имот. Включително правата и задълженията, както и условия за терминация на договора.

Банкови заеми и финансиране
Познаване на финансовите системи на институциите, които отпускат кредити и заеми. Защитаване на интересите на клиента и съвети при финансирането на покупка на жилище. 

Грижа за клиента
Знания за процесите и принципите свързани с грижата за клиента. Отстояване на техните интереси до край.

Офис администрация
Необходимо е да има ясни процеси за изготвяне на договори и документи необходими за провеждането на огледи и сключването на сделки. Това включва планиране на финанси, водене на статистики и добра организация на действията.

Закони за недвижимото имущество
Познаване на законите в България за недвижимото имущество. Различните закони са предпоставка за това как протичат различните сделки с имоти, в зависимост от тяхната големина и статут.

Умения на брокерите

Съставяне на договори за недвижими имоти
Необходимо е умението да се съставят договори между двете страни в една сделка – купувачът и продавачът или в друг случай – наемодателят и наемателят. Трябва уверението, че договорът е легален и е в съответствие със законите на България.

Поддържането на добри взаимоотношения с клиентите
Добре е да се изградят дълготрайни взаимоотношения с клиентите, за да се уверите, че те са доволни от сключената сделка. Това става, като сте с тях на всяка стъпка от процеса. Обслужването на техните интереси и да отговарянето на въпроси, дори и когато сделката е вече сключена изгражда доверие и добра репутация.

Идентифициране на нуждите на клиента
Едно от най-важните умения на брокерите е именно идентифицирането на клиентските нужди. Използването на правилните въпроси и активното слушане са много важни, за да предоставите на клиентите си професионално обслужване.

Финансови отчети
Следенето на финансовите транзакции и коректното попълване на всички формални документи е важно умение, което всеки брокер трябва да има.

Проучване на пазара за недвижими имоти
Проучването на имотите и тяхната годност да излязат на пазара става чрез различни канали като: търсене в Интернет и в офлайн канали.

Поддържайте контактите си
Договарянето на ясни правила и политики, както и суми и други спецификации на даден договор спомага сключването на коректни сделки от името на клиентите. Трябва да се поддържа контакт с тях на всяка стъпка от процеса.

Сравнение на цените на имотите
В случай, че трябва да се определи цената на имот, се гледат останалите жилища, подобни на него, за да се определи качествено продажната му цена. След това, тя може да се предоговаря, според нуждите на купувача и възможностите на продавача.

Даване на информация относно имоти
Даването на информация, не бива да е само за позитивните аспекти на даден имот, а също и на негативните. Също така тук се застъпва информация касаеща всички финансови аспекти и застрахователни въпроси.

Събиране на финансова информация
Необходимо е събиране на информация за състоянието на пазара, правни регулации и финансовата ситуация на вашия клиент.

Съвети за стойността на имоти
Умението за даване на съвети относно стойността на даден имот е от изключително значение. Посъветвайте клиентите си за това и за потенциала за развитие, който би качил пазарната стойност на имота. 

Преговори със собственици на имоти
Установяването на добри работни взаимоотношения със собствениците предотвратяват множество потенциални проблеми, когато се сключват сделки за наеми.

Търсене на нови клиенти
Проактивността е от голямо значение, когато се търсят нови клиенти. Инициирането на активности, за привличането им е едно от най-важните умения. Събирането на препоръки, обаждания по телефона и други могат да доведат до успешни сделки.

Абонирай се

за нашия бюлетин, за да бъдеш в течение с новини, събития и всичко ново покрай нас.

Още по темата